2ο Σύστημα Προσκόπων Βύρωνα
Ο Προσκοπισμός είναι μία εθελοντική οργάνωση.

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΣΥΝΔΕΣΜΟΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΚΣ & ΕΠΠ
ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ
ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ

Είναι οι ενήλικοι εθελοντές εκείνοι που κάνουν πράξη την Προσκοπική μέθοδο, αποτελούν την ψυχή του, είναι αυτοί που κάθε εβδομάδα προσφέρουν στους νέους ευκαιρίες για δράση, ανάπτυξη, μάθηση και χαρά, είναι συμπαιδαγωγοί της οικογένειας και του σχολείου. Βέβαια, Αυτό που κάνει το έργο τους πραγματικά μοναδικό είναι το δικό τους κέφι, η δική τους διάθεση για προσφορά και καθημερινή εκπαίδευση. Οι Βαθμοφόροι περνούν τις εκπαιδεύσεις του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, έτσι ώστε να καταρτιστούν ακόμα πιο πολύ και να μάθουν, να αποκτήσουν κίνητρα για προσωπική αναζήτηση και εξέλιξη έτσι ώστε να γίνουν ακόμα πιο ικανοί συμπαιδαγωγοί και καλύτεροι άνθρωποι. 

Είμαι εδώ για σένα...