2ο Σύστημα Προσκόπων Βύρωνα
Ο Προσκοπισμός είναι μία εθελοντική οργάνωση.

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΣΥΝΔΕΣΜΟΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΚΣ & ΕΠΠ
ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ
ΕΚΣ & ΕΠΠΗ Επιτροπή Κοινωνικής Συμπαράστασης (ΕΚΣ) καθώς και η Επιτροπή Παλαιών Προσκόπων (ΕΠΠ) αποτελείται από γονείς και φιλοπροσκόπους και σκοπό έχει την ηθική και υλική ενίσχυση του     Προσκοπισμού.

Αποτελείται από 5 εώς 15 μέλη και προγραμματίζει, οργανώνει και πραγματοποιεί δραστηριότητες παράλληλα και σε συνεργασία με τα τμήματα με σκοπό την προβολή του Προσκοπισμού και τον πορισμό χρημάτων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες και τα έξοδα του συστήματος.